ออกบูธแสดงสินค้า ในงาน SME ชม ชิม ช็อป @เซ็นทรัลบางนา

ปี 2560 ammywoody ได้ร่วมกับสสว.

ออกบูธแสดงสินค้า ในงาน SME ชม ชิม ช็อป

จัดแสดงที่ เซ็นทรัลบางนา

จัดโดยหอการค้าไทย ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ได้นำเสนอสินค้าคุณภาพดี ที่ผ่านการคัดเลือก

โดยในวันนั้น เภสัชกรแผนไทยแอม ได้เช็คเส้นให้กับประชาชนฟรี

ซึ่งต้องขอขอบคุณ เซ็นทรัลบางนา ที่ได้ให้โอกาสเอื้อเฟื้อสถานที่

ทำไมต้องดูแลเส้นเอ็น ปล่อยให้มีอาการแล้วค่อยดูแลไม่ได้หรือ<< >>กลุ่มปวดเข่า

About the author : Pattamanan Sangploycharoen

เภสัชกรแผนไทย มีใบประกอบโรคศิลป์ของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนเรียนดี ได้รับรางวัลพระราชทานบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ เป็นนักโต้วาทีดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธีกรประจำมหาวิทยาลัย จบจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 2 (3.56) สอบบรรจุข้าราชการครูได้ที่ 1 ของจังหวัดถึง 2 ครั้ง เป็นวิทยากรโครงการติวเข้มเติมเต็มสมอง ของ Peptien 2552-ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.